Luôn t́m thấy cái mà nơi khác không có !

 
  Khoanam Laptop, ĐC 134 đuờng Giải phóng - ĐT : 38689314 - 0903210252- 093.3210252  
   Trang chủ Linh kiện Máy tính xách tay Download Driver  

BẢNG GIÁ PIN LATOP SONY VAIO

IBM HP-COMPAQ DELL ACER TOSHIBA LENOVO APPLE

Chat online : KD bán máy  Mr Khôi - 0903210252      KD phụ kiện khoanam   Kỹ thuật  0933210252    

H́nh ảnh  Vol Thay thế các loại Giá VND

BPS2c

Vol:11.1V - 5200 mah FS93G, PCG-6C1N, VFB-S1-XP, VFN-S90PSY5 / VGN-AR, VGN-AR11, VGN-C, VGN-AR21, VGN-FE, VGN-FE21, VGN-FE28, VGN-FE31, VGN-FJ, VGN-FT, VGN-FS, VGN-FS515, VGN-FT, VGN-N, VGN-S, VGN-S240, VGN-S260, VGN-S270, VGN-SZ, VGN-Y 450

BPL2

Vol:11.1V -7200 mah FS93G, PCG-6C1N, VFB-S1-XP, VFN-S90PSY5 / VGN-AR, VGN-AR11, VGN-C, VGN-AR21, VGN-FE, VGN-FE21, VGN-FE28, VGN-FE31, VGN-FJ, VGN-FT, VGN-FS, VGN-FS515, VGN-FT, VGN-N, VGN-S, VGN-S240, VGN-S260, VGN-S270, VGN-SZ, VGN-Y 450

BPS3

Vol:7.4V -7200 mah  Sony vaio T serie

550

BPS8

Vol:11.1V- 4800 mah

Download Driver for BPS9

Sony Vaio FZ

850

BPS9

Vol:11.1V- 4400 mah

Download Driver for BPS9

CR 23..CR320,AR41E, AR41L, AR41M, AR41S, AR47G, AR49G, AR520E, AR550E, AR550U, SZ51B/B, SZ52B/B, SZ53B/B, SZ5MN/B, SZ5VN/X, SZ5VWN/X, SZ5XN/C, SZ5XWN/C

750

BPL11

Vol:10.8V- 5800 mah

Sony vaio TZ series

1.000

BPS13

Vol:11.1V- 4800 mah

Sony vaio FW  series

1.000

BPS5

Vol:7.5V - 7200 mah Sony vaio TX series 490

BP2T

Vol:11.1V - 4400 mah Sony Vaio PCG-481N, PCG-TR1, PCG-TR1A, PCG-TR1AP 420

BP2V

Vol:14.8V - 2400 mah PCG-161L, PCG-6C1N / VAIO PCG-500, PCG-505, PCG-N505, PCG-C1, PCG-C1C, PCG-C1M, PCG-C1V, PCG-C1X, PCG-C2, PCG-GT1, PCG-GT3 Serie 540

BP71

Vol:14.8V - 2600 mah PCG-700, PCG-800, PCG-900, PCG-F, PCG-FR, PCG-FX, PCG-FXA, PCG-QR, PCG-XE, PCG-XG, PCG-XR Series 420

Các mă dung lượng cao + 8$

 

              Công ty TNHH máy tính Khoa nam ( C ) 2004