Luôn t́m thấy cái mà nơi khác không có !

 
  Khoanam Laptop, ĐC 134 đuờng Giải phóng - ĐT : 38689314 -  090 - 3210252  
   Trang chủ Linh kiện Máy tính xách tay Download Driver  

BẢNG GIÁ PIN LATOP APPLE

IBM HP-COMPAQ SONY ACER DELL LENOVO TOSHIBA

Chat online : KD1  Liên hệMr Khôi      KD2    Kỹ thuật khoanam 093.3210252
H́nh ảnh  Vol Thay thế các loại Giá VND

A1185

Vol:10.8V - 5600 mah

for MacBook Pro 13" Series

550

A1057

Vol:10.8V - 5400 mah Powerbook G4 17-inch .
G4 M9110LL/A.G4 M9462.
G4 M9689B/A.G4 M9689KH/A.
G4 M9970B/A.G4 M9970CH/A.
G4 M9970F/A
680

A1008

Vol:10.8V- 4400 mah APPLE iBook - 12" LCD Series / iBook G4 12-inch Series, iBook 12.1" Screen Dual USB, iBook 12-inch Dual USB, iBook 32 VRAM, iBook Crystal White Series, iBook Late 2001 Model, iBook Opaque White 16 VRAM, iBook Snow White Series 680

M7426

Vol:10.8V - 4400 mah APPLE iBook Clamshell, M2453, 1999 model, 2000 model / iBook Blueberry Series, FireWire Series, GraphiteSeries, Indigo Series, Lime Green Series, Tangerine Series Laptop Battery 680

M8416

Vol:14.4V - 44000 mah APPLE iBook - 14" LCD Series / G3 14-inch, G4 14-inch Series Laptop 680

M7318

Vol:10.8V - 4000 mah APPLE PowerBook G3 (1999 models), (2000 models) / PowerBook G3 12.1-inch, G3 13.3-inch, G3 14.1-inch, G3 Series 680

 

M3654

Vol:14.4V - 2700mah Apple PowerBook 3400,3400C,G3 1997 series 680

A1175

Vol:10.8V - 6000 mah for MacBook Pro 15" Series 680
 

 

 

              Công ty TNHH máy tính Khoa nam ( C ) 2004